Stel een vraag

Vrijwilligerswerk

VIP!
(Vrijwilligers Informatie Punt)

Veel activiteiten en werkzaamheden zijn niet mogelijk zonder de gedreven inzet van vrijwilligers. Dankzij hen is het mogelijk allerlei voorzieningen in stand te houden. Daarnaast geeft vrijwilligerswerk mensen de kans om zich te ontplooien, ervaring op te doen, andere mensen te ontmoeten, een zinvolle tijdsbesteding te hebben of zich in te zetten voor iets wat men belangrijk vindt.

Het VIP! ondersteunt het vrijwilligerswerk met diensten en projecten. De uitvoering daarvan is meestal in handen van vrijwillige medewerkers, ondersteund door een beroepskracht.

Ga voor een overzicht van onze activiteiten naar onze website www.vipstadskanaal.nl.

VIP! Stadskanaal
Gandhiplein 5
9501 DB Stadskanaal
(0599) 655001
vip.stadskanaal@welstad.nl