Stel een vraag

Trainingen Jeugd en Open Jongerencentrum De Kwinne

Goed gevoel
Goed gevoel is een assertiviteitstraining voor jongeren van 16 tot 20 jaar.
Het is een 8 weekse training, waar jongeren leren beter voor zichzelf op te komen, nee leren zeggen en leren wat assertiviteit is.
De buurtmaatschappelijk werkers Jeugd geven de training en je kan je opgeven bij:
Jolien Woltjer    telefoon: 06-10043249 – email: jwoltjer@welstad.nl
 

Heft in Eigen Hand
Heft in eigen hand is een 12 weekse training voor jonge moeders tot 23 jaar in de gemeente Stadskanaal. Elke week word een ander thema behandeld bijvoorbeeld : opvoeden, assertiviteit, omgaan met geld, opvang, gezonde voeding.
De training word elk jaar aangeboden rond oktober.
Opgave kan bij buurtmaatschappelijk werker jeugd
Josien Winters telefoon: 06-15957527 – email: jwinters@welstad.nl
 

Sterke meiden
Sterke meiden is een assertiviteitstraining voor meiden van 11 tot en met 14 jaar.
Het is een training van 8 weken, waar de meiden leren beter voor zichzelf op te komen. Er wordt gewerkt aan de hand van verschillende thema’s, bijvoorbeeld: Hoe kom ik over, omgaan met conflicten en omgaan met pesten.
Opgave kan bij:
Buurtwerker jeugd cultuur Kirsten Stronks telefoon: 06-11958840 - email: kstronks@welstad.nl
Buurtwerker jeugd Jolien van de Belt telefoon: 06-21513669 - email: jvdbelt@welstad.nl


Sterke jongens
Sterke jongens is een assertiviteitstraining voor jongens van 11 tot en met 14 jaar.
Het is een training van 8 weken, waar jongens leren beter voor zichzelf op te komen. Er wordt gewerkt met verschillende thema’s,  bijvoorbeeld: Hoe kom ik over, omgaan met conflicten en omgaan met pesten.
Opgave kan bij:
Buurtmaatschappelijk werker Jonathan van der Steege,  telefoon: 06-31670092 – email: j.vandersteege@welstad.nl


Groepstrainingen op maat
Professionals kunnen altijd vragen naar  de mogelijkheden voor groepsaanpak op maat. We kunnen bijvoorbeeld meer gericht de aandacht vestigen op faalangst, sociale media, samen spelen of goed omgaan met elkaar.
U kunt hiervoor contact opnemen met:
Buurtwerker jeugd Jolien van de Belt telefoon: 06-21513669 email: jvdbelt@welstad.nl.