Stel een vraag

Brede School

Stadskanaal telt vier zogeheten Brede Scholen. Drie van deze scholen worden gecoördineerd vanuit Welstad: Musselkanaal, Cereswijk en Parkwijk.

De Brede School is een samenwerkingsverband tussen welzijn, onderwijs en andere organisaties die betrokken zijn bij vergroting van de ontwikkelingskansen van kinderen tussen nul en twaalf jaar. De afgelopen jaren zijn aan deze Brede Scholen extra projecten gekoppeld. Bijvoorbeeld Spraakmakend, Buurt Onderwijs Sport (BOS) en Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB).

Brede School Musselkanaal
Brede School Musselkanaal is een samenwerking tussen alle scholen, de kinderopvang en de peuterspeelzaal van Musselkanaal. Een van de activiteiten die zij organiseren is een kinderdag voor 800 kinderen tijdens de jaarlijkse winkelweek in Musselkanaal. De Brede School werkt hierbij nauw samen met de Handelsvereniging.

Brede school Cereswijk
Brede School Cereswijk opereert onder de naam 'Goudmijn'. Het is een samenwerkingsverband tussen CBS De Verbindingsweg, CBS De Meander, OBS De Badde, Buurthuis De Stobbe en Peuterspeelzaal De Stobbe.

Brede School Parkwijk
Brede School Parkwijk is een samenwerkingsverband tussen de beide scholen in de wijk en de wijkraad. Elke donderdag is er een 'verlengde schooldag', waarbij kinderen kunnen kiezen uit verschillende naschoolse activiteiten die worden georiganiseerd door Welstad. Het enthousiasme hiervoor is groot: bijna alle kinderen doen mee!  Ook organiseert het team in de Parkwijk jaarlijks de afsluiting van het schoolseizoen, met theater voor alle groepen.