Stel een vraag

CliŽntenraad

Vanwege aanhoudende verschillen van inzicht over het te voeren beleid en de positie van de cliëntenraad binnen de organisatie, heeft de cliëntenraad besloten per direct haar functie neer te leggen.

 

Reactie Welstad

Wij betreuren het besluit van de cliëntenraad. Afgelopen periode heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met de cliëntenraad. Op basis van hun advies hebben aanpassingen plaatsgevonden maar zijn ook zaken ongewijzigd voortgezet. Besluitvorming daarover gebeurt altijd op basis van de opdracht die de gemeente ons verstrekt en in goede afstemming met betrokkenen. Dat geldt zowel binnen als buiten de organisatie. Welstad stimuleert zelfredzaamheid van inwoners en hecht waarde aan een goede belangenvertegenwoordiging van cliënten. Daarom  werven we nieuwe leden voor de cliëntenraad.