Stel een vraag

Dementie-ondersteuning

Als uw partner dementerend is, komt u vaak nauwelijks aan uzelf toe. De zorg is zwaar, u bent er 24 uur per dag mee bezig. In het ergste geval komt u nauwelijks het huis meer uit. Tijd voor sociale contacten en hobby’s is er bijna niet.

We weten dat ontspanning hard nodig is om de zorg voor een dementerende vol te kunnen houden. Daarom is in Stadskanaal een gezelschapsdienst opgericht. De vrijwilligers van deze dienst zijn speciaal opgeleid in het omgaan met dementerende ouderen. Zij krijgen ondersteuning van een ouderenwerker van Welstad.

De vrijwilligers bieden u op één dagdeel in de week de mogelijkheid om er even uit te gaan. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Voor meer informatie over dit huisbezoek (gezelschapsdienst), kunt u terecht bij het Bureau Seniorenvoorlichting en –advies van Welstad, telefoon (0599) 652053, tussen 09.00 en 12.00 uur.

Uitnodiging Symposium Dementie 

Woensdag 28 juni 2017 van 18.30 tot 22.00 uur

Open de samenleving voor mensen met dementie
Wist u dat Nederland op dit moment ruim 270.000 mensen met dementie telt en er meer dan vijftig verschillende ziektes zijn die dementie veroorzaken? Dat wil dus zeggen dat de kans groot is dat u er regelmatig mee te maken heeft. Als winkelier, bank, tandarts, huisarts, in uw buurt- of wijkvereniging of op de sportclub. Maar hoe gaat u daar nou het beste mee om? Wat kunt u doen om dementievriendelijk te zijn en welke ondersteuning is er?

Waarom dit symposium
Tijdens dit symposium willen we samen met de gemeente, (zorg- en welzijns)organisaties, winkeliers, Alzheimer afdelingen en vrijwilligers zorgen dat mensen met allerlei soorten geheugenproblemen, zoals dementie, gewoon mee kunnen blijven doen in de samenleving. We willen kennis vergroten en ontmoetingen organiseren tussen mensen met en zonder dementie. Zo willen we uiteindelijk taboes doorbreken en bereiken dat mensen veilig thuis kunnen blijven wonen.

Deskundig panel beantwoordt uw vragen
Tijden het symposium kunt u vragen stellen aan een panel van professionals op het gebied van Dementie. Ieder met hun eigen expertise en werkveld.
Het panel bestaat uit:

  • Francis Boen - Wethouder Welzijn en Zorg gemeente Stadskanaal
  • Johan Winter - Huisarts Stadskanaal
  • Margreet Wouda - Casemanager Dementie Thuiszorg TSN
  • Joke van driel - Ervaringsdeskundige
  • Hans Jansen - Compliance Officer Rabobank (Rabobank biedt o.a. hulp bij bankzaken voor de kwetsbare doelgroep)


Programma

18.30     Informatiemarkt (met partijen die steun bieden aan mensen met dementie)
19.30     Opening door Francis Boen, Wethouder Welzijn en Zorg Stadskanaal
19.45     Film ‘Mijn hoofd in jouw handen’, documentaire dementie
20.30     Pauze
21.00     Vragenuurtje, stel uw vragen aan een deskundig panel
22.00     Afsluiting

Voor wie
Inwoners van de gemeente Stadskanaal, middenstanders, (zorg)professionals, vrijwilligersorganisaties, wijkverenigingingen en iedereen die interesse heeft in of te maken heeft met dementie in zijn of haar omgeving.

Meer informatie?
U kunt ons mailen op info@welstad.nl.

Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.